Genbrug / Recycling

Det første skridt / the first step

Mit første skridt på vejen er genbrug. Dette er et godt sted at starte da det ikke er noget jeg behøver at planlægge på forhånd og det er ikke noget der kommer til at koste mig noget.

Jeg synes det er spild af ressourcer at smide ting ud som kan bruges igen eller blive omdannet til noget andet. Hver dag sendes så mange ting der kunne blive genbrugt direkte ud med det almindelige husholdnings affald. Her bliver det brændt og går derved til spilde.

Det første jeg vil gøre er at sortere plastik og metal. Det bliver vasket og sorteret og afleveret i den rigtige container. Det er dog ikke alt plastik der skal på sorteres. Her er det kun hård plast der kan genanvendes.

For metal er det dog en helt anden ting. Det koster ikke særligt meget at genanvende metal. Det skal “kun” vaskes og så smeltes om hvorefter det bliver til nye produkter. Hvor tit har man ikke smidt sin konservesdåse i skraldespanden? Det har jeg gjort ofte, men dette er slut nu.

Jeg tror det kommer til at tage lidt tid og vænne sig til ikke bare at smide det ud, men jeg vil gøre mit bedste!

 


 

My first step is recycled. This is a good place to start because it is not something I need to plan in advance and it is not something that’s going to cost me anything.

I think it’s a waste of resources to throw things out that can be used again or be transformed into something else. Sent every day and so many things that could be recycled directly with the general household waste. Here it is burned and thereby going to waste.

The first thing I will do is to sort plastic and metal. It is washed and sorted and delivered in the right container. However, it is not too plastic to be in sorted. Here only hard plastic that can be recycled.

For metal it is quite another thing. It does not cost very much to recycle metal. It should “only” be washed and then melted down and then it turns into new products. How often have you not thrown his tin can in the trash? I have done this often, but this is over now.

I think it’s going to take some time and get used to not just throw it out, but I will do my best!

 

Det er kun begyndelsen / It is only the beginning

Starten på en ny livsstil / The beginning of a new lifestyle

Jeg har i lang tid gået og tænkt, at jeg var da en rigtigt “grøn person”. At jeg altid tænker over, hvad jeg køber, og at det jeg køber er bæredygtigt! Dog har jeg måtte drage den konklusion, at det er jeg bare ikke! Sådan rigtigt. Jeg tænker måske lidt mere over det end så mange andre, men helt god er jeg altså ikke.

Det er det på tide at ændre!

I vil her kunne følge min vej til at blive grønnere. Jeg vil undervejs undersøge forskellige aspekter af mit liv, og se hvad jeg kan gøre og ændre for at leve mere etisk, både i forhold til miljøet, men også i forhold til dyrevelfærd og de mennesker der står og producere mine produkter.

Jeg glæder mig til at komme i gang og se hvad jeg finder ud af, og jeg håber i vil følge min lille rejse, og hvem ved, måske har du lyst til at tage den sammen?

 


 

I have always thought that I was what you call a “green person”. I always think about what I buy and that it is sustainable! However, I have had to draw the conclusion that I am not! Not really. I might think a little more about it than many other people do, but lets be honest, I am not a that good.

That is about to change!

You will on this blog, be able to follow my way to living a more ethical life. I want to look into different aspects of my life, and see what I can do and change, to live more ethically, both in relation to the environment, but also in relation to animal welfare and the people who produce my products.

I am excited to get started and see what I find out, and I hope you will follow my little journey, and who knows, maybe you want to take it together?