Har du en kommentar eller et spørgsmål til noget jeg har skrevet? Er du uenig med mig, ligger inde med beviser for, at noget jeg tror, er forkert Har du et forslag til noget jeg skal undersøge?

Så send en mail til

amoreethicallife@outlook.com


Do you have a comment or a question to anything I‘ve written? If you disagree with me, have evidence of something I think is wrong. Do you have a suggestion for something I should investigate?

Then send an email to

amoreethicallife@outlook.com